▼ 14%

Giá Lộc Đức tại
10,679,000 VNĐ
Sản xuất bởi: ALASKA | Mã Hàng: 31957
COMBO KHUYẾN MÃI
Và nhiều ưu đãi khác tại siêu thị dành cho khách hàng thân thiết

Máy lạnh ALASKA tương tự cùng phân khúc giá

 • MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 16.5HP AHDC-150RA

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 16.5HP ALAS...

  Call

 • MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 13.5HP AHDC-100RA

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 13.5HP ALAS...

  Call

 • MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 11.0HP AHDC-100RA

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 11.0HP ALAS...

  Call

 • MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 10.0HP AHDC-90RA

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 10.0HP ALAS...

  Call

 • MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 9.0HP AHDC-70RA

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 9.0HP ALASK...

  Call

 • MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 6.6HP AT-60CD/AFO-60CD

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 6.6HP ALASK...

  Call

 • MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 4HP AT-36CD/AFO-36CD

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP 4HP ALASKA ...

  Call