Nệm KymDan

BẢNG GIÁ NỆM KYMDAN (DELUXE)
(Áp dụng từ ngày 01/09/2018 đến 04/02/2019)
SẢN PHẨM  GIÁ CÔNG BỐ   GIÁ LỘC ĐỨC   GIÁ GÓP 0%   QUÀ TẶNG 
ĐỘ DÀY 20 CM
2,2x2x0.2m     70,421,000     64,820,000     72,020,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA HÃNG 
2,0x2x0.2m     64,034,000     58,940,000     65,490,000
1.8x2x0.2m     58,626,000     53,960,000     59,960,000
1.6x2x0.2m    51,220,000     47,150,000     52,390,000
1.5x1.9x0.2m    46,583,000     42,880,000     47,640,000
1.4x2x0.2m    45,199,000     41,600,000     46,220,000
1.2x2x0.2m    38,690,000     35,610,000     39,570,000
1.0x2x0.2m    31,781,000     29,250,000     32,500,000
0.9x2x0.2m    29,478,000     27,130,000     30,140,000
0.8x2x0.2m    25,789,000     23,740,000     26,380,000
ĐỘ DÀY 15 CM
2,2x2x0.15m     53,187,000     48,960,000     54,400,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA HÃNG 
2,0x2x0.15m     48,366,000     44,520,000     49,470,000
1.8x2x0.15m    42,516,000     39,130,000     43,480,000
1.6x2x0.15m    38,778,000     35,690,000     39,660,000
1.5x1.9x0.15m    34,603,000     31,850,000     35,390,000
1.4x2x0.15m    33,221,000     30,580,000     33,980,000
1.2x2x0.15m    29,014,000     26,710,000     29,680,000
1.0x2x0.15m    23,943,000     22,040,000     24,490,000
0.9x2x0.15m    22,101,000     20,340,000     22,600,000
0.8x2x0.15m    19,342,000     17,800,000     19,780,000
ĐỘ DÀY 12.5CM
1,6x2x0.125m     33,472,000     30,810,000     34,230,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA HÃNG 
ĐỘ DÀY 10CM
2,2x2x0.10m     38,669,000     35,590,000     39,540,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA HÃNG 
2,0x2x0.10m     35,166,000     32,370,000     35,970,000
1.8x2x0.1m    31,908,000     29,370,000     32,630,000
1.6x2x0.1m    28,141,000     25,900,000     28,780,000
1.5x1.9x0.1m    25,357,000     23,340,000     25,930,000
1,4x2x0.1m    24,397,000     22,460,000     24,960,000
1.2x2x0.1m    21,628,000     19,910,000     22,120,000
1.0x2x0.1m    17,944,000     16,520,000     18,360,000
0.9x2x0.1m    16,109,000     14,830,000     16,480,000
0.8x2x0.1m    13,682,000     12,590,000     13,990,000
ĐỘ DÀY 7.5CM
2,2x2x0.075m     32,242,000     29,680,000     32,980,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA HÃNG 
2,0x2x0.075m     29,323,000     26,990,000     29,990,000
1.8x2x0.075m    26,610,000     24,490,000     27,210,000
1.6x2x0.075m    23,537,000     21,660,000     24,070,000
1.4x2x0.075m    20,253,000     18,640,000     20,710,000
1.2x2x0.075m    17,716,000     16,310,000     18,120,000
1.0x2x0.075m    14,947,000     13,760,000     15,290,000
ĐỘ DÀY 05CM
2,2x2x0.05m     25,815,000     23,760,000     26,400,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA HÃNG 
2,0x2x0.05m     23,480,000     21,610,000     24,010,000
1.8x2x0.05m    21,312,000     19,620,000     21,800,000
1.6x2x0.05m    18,933,000     17,430,000     19,370,000
1.5x1.9x0.05m    16,600,000     15,280,000     16,980,000
1,4x2x0,05m    16,108,000     14,830,000     16,480,000
1.2x2x0.05m    13,804,000     12,710,000     14,120,000
1.0x2x0.05m    11,950,000     11,000,000     12,220,000
0.9x2x0.05m    11,040,000     10,160,000     11,290,000
0.8x2x0.05m     9,061,000      8,340,000      9,270,000