Nệm KymDan

BẢNG GIÁ NỆM KYMDAN (MASSAGE)
(Áp dụng từ ngày 01/09/2018 đến 04/02/2019)
SẢN PHẨM  GIÁ CÔNG BỐ   GIÁ LỘC ĐỨC   GIÁ GÓP 0%   QUÀ TẶNG 
ĐỘ DÀY 21CM
2.2x2x0.21m     76,700,000     70,600,000     78,440,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH HÃNG 
2.0x2x0.21m     69,741,000     64,190,000     71,320,000
1.8x2x0.21m     64,162,000     59,060,000     65,620,000
1.6x2x0.21m    55,817,000     51,380,000     57,090,000
1.5x1.9x0.21m    51,194,000     47,120,000     52,360,000
1.4x2x0.21m    49,805,000     45,840,000     50,930,000
1.2x2x0.21m    42,378,000     39,010,000     43,340,000
1.0x2x0.21m    34,543,000     31,800,000     35,330,000
0.9x2x0.21m    32,250,000     29,680,000     32,980,000
0.8x2x0.21m    28,557,000     26,290,000     29,210,000
ĐỘ DÀY 16CM
2.2x2x0.16m     59,778,000     55,020,000     61,130,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH HÃNG 
2.0x2x0.16m     54,357,000     50,030,000     55,590,000
1.8x2x0.16m    48,043,000     44,220,000     49,130,000
1.6x2x0.16m    43,391,000     39,940,000     44,380,000
1.5x1.9x0.16m    39,208,000     36,090,000     40,100,000
1,4x2x0.16m    37,821,000     34,810,000     38,680,000
1.2x2x0.16m    32,689,000     30,090,000     33,430,000
1.0x2x0.16m    26,713,000     24,590,000     27,320,000
0.9x2x0.16m    24,874,000     22,900,000     25,440,000
0.8x2x0.16m    22,094,000     20,340,000     22,600,000
ĐỘ DÀY 13.5CM
1.6x2x0.135m    38,082,000     35,050,000     38,940,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH HÃNG 
ĐỘ DÀY 11CM
2,2x2x0.11m    44,956,000     41,380,000     45,980,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH HÃNG 
2,0x2x0.11m    40,883,000     37,630,000     41,810,000
1.8x2x0.11m    37,426,000     34,450,000     38,280,000
1.6x2x0.11m    32,747,000     30,140,000     33,490,000
1.5x1.9x0.11m    29,967,000     27,580,000     30,640,000
1.4x2x0.11m    29,007,000     26,700,000     29,670,000
1.2x2x0.11m    25,313,000     23,300,000     25,890,000
1.0x2x0.11m    20,708,000     19,060,000     21,180,000
0.9x2x0.11m    18,870,000     17,370,000     19,300,000
0.8x2x0.11m    16,437,000     15,130,000     16,810,000
ĐỘ DÀY 8.5CM
2,2x2x0.085m    38,520,000     35,460,000     39,400,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH HÃNG 
2,0x2x0.085m    35,031,000     32,240,000     35,820,000
1.8x2x0.085m    32,132,000     29,580,000     32,870,000
1.6x2x0.085m    28,143,000     25,900,000     28,780,000
1.4x2x0.085m    24,858,000     22,880,000     25,420,000
1.2x2x0.085m    21,398,000     19,700,000     21,890,000
1.0x2x0.085m    17,718,000     16,310,000     18,120,000
ĐỘ DÀY 06CM
2,2x2x0.06m    32,084,000     29,530,000     32,810,000  THEO CHƯƠNG TRÌNH HÃNG 
2,0x2x0.06m    29,179,000     26,860,000     29,840,000
1.8x2x0.06m    26,838,000     24,700,000     27,440,000
1.6x2x0.06m    23,539,000     21,670,000     24,080,000
1.5x1,9x0.06m    21,206,000     19,520,000     21,690,000
1,4x2x0,06m    20,707,000     19,060,000     21,180,000
1.2x2x0.06m    17,483,000     16,090,000     17,880,000
1.0x2x0.06m    14,728,000     13,560,000     15,070,000
0.9x2x0.06m    13,803,000     12,710,000     14,120,000
0.8x2x0.06m    11,819,000     10,880,000     12,090,000