Trả góp 0% qua thẻ tín dụng

LỢI ÍCH KHI TRẢ GÓP 0% QUA THẺ TÍN DỤNG

Trả góp TỦ ĐÔNG  giá 10.000.000 VNĐ
Bảng dựa theo tiêu chí: Số tiền cần trả trước, Kỳ hạn trả góp, Số tiền trả mỗi tháng, Lãi suất tháng, Tổng tiền phải trả, Chênh lệch so với giá bán, Giấy tờ cần có

Trả góp 0% qua thẻ tín dụng

Số tiền cần trả trước

0 VNĐ

Kỳ hạn trả góp

6 tháng

Trả mỗi tháng

1.667.000 

Lãi suất tháng

0%

Tổng tiền phải trả

10.000.000 VNĐ

Chênh lệch so với giá bán

0 VND

Giấy tờ, thủ tục cần có

Thẻ tín dụng

 

CÁC NGÂN HÀNG LIÊN KẾT TRẢ GÓP

Chương trình trả góp 0% lãi suất được liên kết với 24 ngân hàng giúp việc bán hàng dễ dàng.